لیزر

استفاده از لیزردردندانپزشکی دارای مزایای بسیاری میباشد در این کلینیک ازآن برای سفید کردن دندان هاوجراحی ها استفاده میشودتاثیر آن برای سفیدکردن دندانها یا بلیچینگ فوق العاده میباشد واستفاده آن درجراحیها باعث حداقل آسیب به بافتهای اطراف,سرعت بخشیدن به بهبود زخم,حداقل تورم ودردپس ازعمل جراحی گردیده ودربرخی مواردبعلت خاصیت انعقاد خون نیازی به بخیه زدن نیست.در درمان ریشه دندان های عفونی نیز بعلت خاصیت آنتی باکتریال لیزر استفاده میشود.