لیزر

استفاده از لیزر در دندانپزشکی دارای مزایای بسیاری میباشد در این کلینیک ازآن برای سفید کردن دندان ها وجراحی ها استفاده میشود

ایمپلنت

ایمپلنت دندان یک نوآوری دردرمان های ترمیمی زیبایی در دهه ی اخیرهستند. آنهادرواقع این امکان رابرای جایگزینی دندان از دست رفته ایجاد می کند

دندانپزشکی زیبایی

ونیرها لایه های نازک و شفافی هستند که بر روی قسمت بیرونی دندان آسیب دیده فاصله دار کج بد رنگ قرارداده میشود ویک راه حل عالی برای داشتن لبخند زیبا در شخص میباشد